Programmalijnen

Onze doelstellingen zijn uitgewerkt in drie programmalijnen. Hierbij werken professionals uit de maritieme sector en docenten samen om de doelstellingen te vertalen in concrete projecten en prestatieafspraken.  

1. Vergroten aantrekkelijkheid van Maritieme Techniek

De maakindustrie in de Maritieme Techniek heeft moeite met het vinden van voldoende goed opgeleid personeel. Dat komt deels omdat het beeld heerst dat de sector niet sexy is en dat het vies werk is. Dat imago moet veranderen. Daarom moet het onderwijs en in het kielzog de bedrijven aantrekkelijker gemaakt worden. Voor leerlingen (vo en mbo), en voor nieuwe doelgroepen zoals zij-instromers, havisten, vrouwen, allochtonen en voor mensen die willen omscholen of bijscholen. Voor hen moet er in de regio één helder onderwijsportfolio met gerichte opleidingen zijn in de Maritieme Techniek en een goed en duidelijk arbeidsperspectief. Het onderwijs moet uitdagend zijn en direct aansluiten op de praktijk.

Daarnaast wil het Maritiem TechPlatform een podium bieden aan toptalenten om te kunnen excelleren en toegang geven tot internationale carrièrekansen.

2. Kennisontwikkeling en –valorisatie

In deze programmalijn draait het om twee dingen: onderwijs en innovatiekracht van bedrijven.
Onderwijs dat uitdagend is, prikkelt en nieuwsgierig maakt en leerlingen klaarstoomt om bij het bedrijf waar ze gaan werken mee te denken over vernieuwingen. 
Innovatiekracht, ofwel valorisatie. Bedrijven (vooral mkb-bedrijven) kunnen met hun ontwikkel-/innovatie- en onderzoeksvragen terecht bij het Maritiem TechPlatform en gebruik maken van de unieke infrastructuur van state of the art- technologie en de nieuwste ideeën van leerlingen die in staat zijn om abstracte theorieën om te zetten naar bruikbare oplossingen in de praktijk.

  • STC Group en het Da Vinci College bouwen samen aan een regionaal kwantitatief en kwalitatief dekkend portfolio.
  • Het onderwijsportfolio bedient de gehele keten van de Ship Life Cycle.
  • Het bedrijfsleven en de werkprocessen staan centraal. Zonder de inbreng en de ontwikkelvragen van bedrijven kunnen we niet werken.
  • We werken in multidisciplinaire teams met de leerlingen. Dat maakt het onderwijs voor hen leuker, maar nog belangrijker: ze leren na te denken over processen op andere plekken in de productieketen. Ze kijken over het schuttinkje heen.

Daarbij ligt het accent op het realiseren van een innovatieve omgeving. Dit vraagt om bundeling van relevante opleidingen en initiatieven in de regio. We werken samen met andere opleidingen, bedrijfsleven en kenniscentra in de regio en maken gebruik van hun expertise en faciliteiten expertise:

  • STC Group met het composietenlab, de oefenfabriek te Brielle, de innovatieve ontwerpomgeving en de innovatieve scheepswerf.
  • Het Da Vinci College met de Duurzaamheidsfabriek met daarin bijvoorbeeld het meet- en regelplein, de lassimulatoren en –robots en het smartlab.

  • De RDM-campus met waterbak en 3D printer. 


3. Samenwerking in de Maritieme Techniek

In 2018 na afloop van de subsidieperiode heeft het CIV Maritieme Techniek een Publiek Private Samenwerkingsvorm met een gedeelde financiële en operationele verantwoordelijkheid van bedrijven en onderwijs.

Het CIV Maritieme Techniek is in staat om duurzaam invulling te geven aan de toekomstige opleidingsbehoeften en de innovatieve vraagstukken uit het bedrijfsleven. We gaan door met investeren in opleidingen en organisatie.


Het CIV wordt omgezet naar het Maritiem TechPlatform. 

Nieuws

Kom aan boord!


Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform?

Neem contact op:
Audrey Rost – Ernst, STC Group:
A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Marieke van Halm, Da Vinci College:
mvanhalm@davinci.nl