Over ons

Het CIV Maritieme Techniek gaat in 2018 verder als het Maritiem TechPlatform, een platform van en voor alle betrokkenen. Op deze manier wordt een duurzaam vervolg gegeven aan het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maritieme Techniek (CIV MT) dat in 2013 is opgericht.

Het vergroten van de innovatiekracht van de sector en de groei van het aantal goed opgeleide vakmensen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden stonden en staan centraal. Het CIV MT heeft zijn bestaansrecht de afgelopen jaren bewezen en krijgt vanaf 2018 een duurzame status. Innovatie voor de maritieme sector blijft centraal staan, alleen de manier waarop het georganiseerd wordt, verandert.

Hoe het was voor 2018

In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maritieme Techniek werkt de maritieme industrie samen met STC Group en het Da Vinci College aan de groei van het aantal goed opgeleide vakmensen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden en het verhogen van de innovatiekracht van de sector.

Win-win

Het bedrijfsleven in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden wil meer samenwerking met het onderwijs om vraag en aanbod van personeel optimaal op elkaar af te stemmen. Daarnaast is er vraag naar ondersteuning bij innovatie en onderzoek. Vooral het MKB, de motor van de economie in de regio, heeft niet voldoende mankracht in huis om dat zelf te kunnen doen. Samenwerking in het CIV vergroot hun innovatiekracht.

De scholen hebben behoefte aan up-to-date kennis over wat er speelt in de bedrijven en aan innovatieve technologie. Die wordt geleverd door de bedrijven. Zo krijgen leerlingen de kans hun talenten te ontwikkelen in de innovatie- en onderzoeksvraagstukken die bedrijven aanleveren.

Daarom is het CIV Maritieme Techniek in 2013 opgericht op initiatief van het Da Vinci College, STC Group, brancheorganisaties HISWA, Vereniging van Waterbouwers, IRO en NMT, de bedrijven Keppel Verolme, Krohne, Wärtsilä, IHC Merwede en Damen en de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden.

Visie en ship life cycle

De lange termijnvisie van het CIV is voldoende goed gekwalificeerd personeel op te leiden en de innovatiekracht van de sector te vergroten. De focus ligt daarbij op de reeds sterk ontwikkelde scheepsbouwsector, de maritieme maakindustrie en de al aanwezige opleidingsinfrastructuur in deze regio. Dat doen we rond het thema Ship Life Cycle. Duurzaam ontwerpen, bouwen, onderhouden en recyclen van schepen en installaties is belangrijk voor het maritiem cluster, het milieu en de Topsector Water.

Indeling Ship Life Cycle:

  1. Conceptverwerving
  2. Ontwerp
  3. Bouwfase
  4. Exploitatiefase
  5. Ontmanteling & recycling

Doelstellingen

Het CIV Maritieme Techniek valt onder de Topsector Water. Het heeft subsidie gekregen voor 5 jaar van het Platform Betatechniek, A&O Metalektro en de gemeenten Rotterdam en Dordrecht om de volgende doelstellingen uit te werken:

  • Vergroten aantrekkelijkheid van Maritieme Techniek zodat meer leerlingen kiezen voor een beroep in de maritieme sector.
  • Kennisontwikkeling en –valorisatie op het gebied van Maritieme Techniek om hoog gekwalificeerd en goed opgeleid personeel te kunnen leveren en zo de innovatiekracht van bedrijven te verbeteren.
  • Samenwerking in de Maritieme Techniek tussen bedrijven onderwijs en overheid in een PPS-constructie om het CIV Maritieme Techniek te verduurzamen tot één loket voor excellent onderwijs en innovatiekracht voor de regio.

Inmiddels hebben veel bedrijven uit de regio en daarbuiten het CIV omarmd als de plek waar ze terecht kunnen voor innovatievragen en goed opgeleid personeel.

Het CIV Maritieme Techniek werkt nauw samen met andere Centra voor Innovatief Vakmanschap in crossovers met andere sectoren en in de doorlopende leerlijn met het HBO in het Centre of Excellence.

Nieuws

Kom aan boord!


Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met CIV Maritieme Techniek? Neem contact op:

Leonie van der Kuij, STC Group:
kuij@maritiemtechplatform.nl
Els Oprel, Da Vinci College:
eoprel@maritiemtechplatform.nl