Kick-off leerproject Eurosloep maken bij het Da Vinci College

Gepubliceerd op

Op donderdag 5 juli is het startschot gegeven voor het vervaardigen van een tweede Eurosloep in de Maakhal van het Da Vinci College in Dordrecht.

De ‘DVC2’, zoals de te realiseren Eurosloep is gedoopt, is de opvolger van ‘DVC1’, waar afgelopen schooljaar door mbo-studenten met enthousiasme aan gewerkt is. Scheepswerf Slob leverde op verzoek van Da Vinci een kant-en-klaar afbouwpakket voor de Eurosloep. Het bouwproces kende op technisch en organisatorisch vlak veel leermomenten. Studenten zijn tijdens het project begeleid door docenten en een instructeur. Een professional van Scheepswerf Slob leerde de studenten de specifieke las- en constructievaardigheden voor maritieme objecten. De sloep moet nog afgewerkt, betimmerd en geschilderd worden.

Het enthousiasme van de studenten om te werken aan een dergelijk realistisch project was groot. Daarom heeft het Da Vinci College besloten in het schooljaar 2018-2019 een vervolg te geven aan dit maritieme leerproject.

Tijdens de kick-off-bijeenkomst kwamen verschillende organisaties uit het bedrijfsleven bijeen om van gedachte te wisselen over de ontwikkelvraag, de aanpak en de benodigdheden voor het maken van de tweede Eurosloep. Nieuwe samenwerkingen werden verkend of geconcretiseerd en er werd een inventarisatie gemaakt van de leveringspakketten en nieuwe toepasbare technieken.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over dit leerpoject of op een bepaalde manier bijdragen eraan? Neem dan contact op met: mvanhalm@davinci.nl.

Kom aan boord!

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform? Neem contact op:
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl