Da Vinci College

Da Vinci logoROC Da Vinci College is een regionaal opleidingen centrum in de regio Zuid-Holland Zuid voor middelbaar beroepsonderwijs en maatwerk contractonderwijs voor werkende professionals. In haar onderwijs zet het ROC in op dynamisch hybride onderwijs in kleinschalige leeromgevingen. De sector Techniek & Media van het Da Vinci College werkt intensief samen met het bedrijfsleven, zodat de student al tijdens de studie zich tot een professional kan ontwikkelen. Vanzelfsprekend gebeurt dit binnen een uitdagende, innovatieve, kleinschalige en veilige leeromgeving.

In samenwerking met het bedrijfsleven uit de regio zijn de opleidingen future proof gemaakt waardoor de student het vermogen heeft om de cross-overs tussen de verschillende vakgebieden te begrijpen. Het techniekonderwijs wordt dan ook niet meer traditioneel binnen één vakgebied gegeven, maar wordt uitgevoerd vanuit de themapleinen: meet-en regelen, besturing, aandrijving, constructie, smart-technology, energie en verbrandingsmotoren. Op de themapleinen wordt gewerkt aan realistische praktijkopdrachten vanuit verschillende disciplines en komen opleidingen samen.

Bij de sector Techniek en Media kunnen BOL en BBL opleidingen gevolgd worden op niveau 2 (basisberoepsopleidingen), niveau 3 (vakopleidingen) en niveau 4 (middenkader & specialistenopleidingen) in:

  • engineering, mechatronica & elektrotechniek
  • installatietechniek
  • metaal & procestechniek
  • mobiliteit
  • ict
  • vormgeving
  • gebouwde omgeving

Nieuws

Kom aan boord!


Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform?

Neem contact op:
Audrey Rost – Ernst, STC Group:
A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Marieke van Halm, Da Vinci College:
mvanhalm@davinci.nl