Da Vinci College

Da Vinci logoDe sector Techniek en Media van het Da Vinci College is heel divers en staat voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen. De sector staat nooit stil, is altijd in beweging en toekomstgericht. Hoe kunnen we processen versimpelen, versnellen, vereenvoudigen? Welke oplossing past bij welk probleem?

De sector werkt daarbij intensief samen met het bedrijfsleven, zodat de student al tijdens de studie zich tot een professional kan ontwikkelen. Zo kan in de opleiding gekozen worden voor keuzedelen die passen bij de ontwikkeling en werken aan echte opdrachten van bedrijven. Vanzelfsprekend gebeurt dit binnen een uitdagende, innovatieve, kleinschalige en veilige leeromgeving.

De opleidingen zijn in samenwerking met de bedrijven uit de regio future proof gemaakt waardoor de student het vermogen heeft om de cross-overs tussen de verschillende vakgebieden te begrijpen. Het techniekonderwijs wordt dan ook niet meer traditioneel binnen één vakgebied gegeven, maar wordt uitgevoerd vanuit de themapleinen: meet-en regelen, besturing, aandrijving, constructie, smart-technology, energie en verbrandingsmotoren. Op de themapleinen wordt gewerkt aan realistische praktijkopdrachten vanuit verschillende disciplines en komen opleidingen samen.

Bij de sector Techniek en Media kunnen BOL en BBL opleidingen gevolgd worden op niveau 2 (basisberoepsopleidingen), niveau 3 (vakopleidingen) en niveau 4 (middenkader & specialistenopleidingen) in:

  • engineering, mechatronica & elektrotechniek
  • installatietechniek
  • metaal & procestechniek
  • mobiliteit
  • ict
  • vormgeving
  • gebouwde omgeving

Nieuws

Kom aan boord!


Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met CIV Maritieme Techniek? Neem contact op:

Leonie van der Kuij, STC Group:
kuij@maritiemtechplatform.nl
Els Oprel, Da Vinci College:
eoprel@maritiemtechplatform.nl