Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maritieme Techniek

De verandering van naam maakt duidelijk dat het platform van alle en voor alle deelnemers is, van alle participerende bedrijven en gemeenten in de regio, van STC-Group en het Da Vinci College. Het Maritiem TechPlatform is er voor leerlingen en bedrijven in de regio. Via het platform kunnen er goede en duurzame contacten opgebouwd en ontwikkeld worden in de regio.

De doelstelling is onveranderd: alle deelnemers, de maritieme industrie, de gemeenten en de onderwijsinstellingen werken aan het vergroten van de innovatiekracht van de sector en de groei van het aantal goed opgeleide vakmensen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden.

Het overgrote deel van bedrijven in de maritieme sector is geconcentreerd in de regio’s Rotterdam Rijnmond en Drechtsteden. Hier vind je werven voor scheepsbouw, jachtbouw en offshore, bedrijven die zich toeleggen op onderhoud en een grote hoeveelheid vaak zeer gespecialiseerde toeleveranciers in de maakindustrie. Samen leveren ze een belangrijke bijdrage aan de economie en de werkgelegenheid in het gebied.

De maritieme sector opereert in een mondiale en zeer volatiele markt. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Er moet duurzaam, efficiënt en toekomstbestendig geproduceerd worden. Om bij de wereldtop willen blijven horen moeten we investeren in goed opgeleide vakmensen en innovatie.

Onze doelen:

Een nieuwe generatie goed opgeleide jonge mensen voor uw bedrijf.

Daar hebben we de afgelopen jaren samen met een aantal partnerbedrijven al hard aan gewerkt in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maritieme Techniek (CIV MT). Bedrijven hebben hun deuren opengedaan en laten zien wat voor vaklieden er nodig zijn. Docenten hebben stage gelopen en les gekregen van ervaren personeel. Er is door de scholen, bedrijven en de overheid flink geïnvesteerd in de ‘infrastructuur’: de leerlingen leren werken met de nieuwste technieken en programma’s. Zo is er bijvoorbeeld het Hoogspanningslab, het Composietenlab bij STC Group. Bij STC Group wordt ook gewerkt met de nieuwste softwareprogramma’s om complete schepen te ontwerpen. In de Duurzaamheidsfabriek van het Da Vinci College zijn er ‘pleinen’ voor meet- en regeltechniek, aandrijving en besturing. Daarnaast is er een Smartlab, zijn er lassimulatoren en een lasrobot. We prikkelen leerlingen tot innovatie, ‘out of the box’ en creatief denken, alle vaardigheden die je als goed vakmens nodig hebt in de 21e eeuw.

Uw innovatieve vraag

Veel briljante innovatieve ideeën sneuvelen omdat ze niet goed zijn getest en ingebed in de praktijk. U herkent dat vast. Wij zijn op zoek naar dat soort ideeën en vragen. We hebben de ‘infrastructuur’ en die willen we gebruiken. Voor de leerlingen van het Da Vinci College en het STC is het belangrijk om praktijkgericht en zinvol te werken en te leren. We willen nieuwsgierige professionals opleveren, gericht op kwaliteit en innovatie en stevig verankerd in de praktijk, met hun poten in het water. Daar hebben we uw vragen, ideeën en praktijkopdrachten bij nodig.

U kunt hiervoor contact opnemen met:

Audrey Rost – Ernst A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl Marieke van Halm mvanhalm@davinci.nl

Programma: Centrum voor innovatief Vakmanschap Maritieme Techniek

Datum start: 2013

Datum einde: n.v.t.

Bijdrage: n.v.t.

Projectleiding: Ronald Schörk.

Projectpartners: STC Group, Da Vinci College, gemeente Dordrecht, gemeente Rotterdam, Platform Bèta Techniek, A+O Metalektro, Damen Shipyards, Scheepswerf Slob, Siemens Nederland, Mampaey Offshore industries, NMT, DeltaMetaal, Heerema Fabrication, VAF, Krohne, HISWA, Vereniging van Waterbouwers, IHC, De Waal

Nieuws

Kom aan boord!


Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform?

Neem contact op:
Audrey Rost – Ernst, STC Group:
A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Marieke van Halm, Da Vinci College:
mvanhalm@davinci.nl