Onderwijs, gemeente en ondernemers aan boord voor maritiem onderwijs

Gepubliceerd op

Op donderdag 20 juni 2019 tekenden de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de onderwijsinstellingen Gilde Vakcollege Techniek (vmbo), STC Group (vmbo, mbo en hbo) en ROC Da Vinci College (mbo) een overeenkomst gericht op het gezamenlijk realiseren van een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo en waar mogelijk hbo voor iedereen die aan de slag wil in de maritieme techindustrie in de regio Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam. Het onderwijs, de gemeente en diverse maritieme ondernemingen verklaarden met de ondertekening zich gezamenlijk in te spannen voor regionaal regulier onderwijs gericht op de maritieme markt. Beide mbo-instellingen gaan bovendien aan de slag met het ontwikkelen en aanbieden van modulaire om-, her- en bijscholingsprogramma’s ten behoeve van huidige werknemers van maritieme-techbedrijven.

De bestuurders van de onderwijsinstellingen arriveerden samen met Wethouder Jan Nederveen in een rib aan de kade bij Holland Shipyard Group waar directie en vertegenwoordigers van betrokken bedrijven zoals het bedrijvencluster Werkendam Maritime Industries, Holland Shipyards Group, Den Breejen Shipyard, Damen Shipyards Hardinxveld en Neptune Marine het gezelschap opwachtten. Na ondertekening van de verklaring werd de samenwerkingsintentie, conform maritieme traditie, op feestelijke wijze gedoopt. Wethouder Jan Nederveen: “We beleven een uniek moment in de samenwerking tussen Ondernemers, het Onderwijs en de Overheid. We dopen vandaag het spreekwoordelijke nieuwe opleidingsschip. Met opleidingen waarmee we de jongeren uit onze hele regio binden aan wat ons zo sterk maakt, de maritieme industrie.”

Ook WMI-voorzitter Harry Cornet is blij met de ontwikkeling: “Als maritiem cluster met circa 40 bedrijven en 2.000 arbeidsplaatsen juichen wij het toe dat met name de jeugd uit de regio ook in de regio opgeleid wordt op het gebied van maritieme techniek. Dit past bij ons DNA. Wij waarderen het dat de drie onderwijspartijen hun sterke kanten gaan combineren. Van onze kant zullen wij onze ervaring inzetten op het vlak van stages, gastlessen, input voor lesstof en bedrijfsbezoeken. Samen komen we verder.”

Centrale rol voor gemeente Hardinxveld-Giessendam De uitbreiding van maritiem technisch onderwijs in de regio kwam tot stand onder aanvoering van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Wethouder Jan Nederveen nam in 2018 de portefeuille over van voormalig wethouder Benhard van Houwelingen, die medio 2017 het initiatief nam een werkgroep te starten gericht op maritiem onderwijs in de regio. De gemeente betrok de drie onderwijsinstellingen en zorgde voor participatie vanuit het bedrijfsleven. Op verzoek van de werkgroep is als eerste een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd door STC Training & Consultancy. Bij bedrijven in de regio is geïnventariseerd aan welke opleidingen en bijscholingsprogramma’s er binnen de regio behoefte is. Binnen de werkgroep is het werkveld vertegenwoordigd door Bouwmensen Zuid-Holland Zuid, het bedrijvencluster Werkendam Maritime Industries, Holland Shipyards Group, Den Breejen Shipyard, Damen Shipyards Hardinxveld en Neptune Marine. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst committeren de onderwijsinstellingen en de maritieme ondernemingen zich aan de onderwijsplannen voor de regio.

Achtergrondinformatie over de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst hebben partijen verkennende gesprekken gevoerd over de benodigde samenwerkingsvormen. Dankzij de bereidheid tot het uitwisselen van kennis, wederzijdse ondersteuning bij onderwijsrealisatie en het ter beschikking stellen van lesmiddelen, locaties, materieel, projectbegeleiding en stageplaatsen door regionale bedrijven, is een maritieme opleidingsroute als deze mogelijk. De gemeenten in de regio zijn er trots op dat het vanaf 2020 voor vmbo-leerlingen uit de regio nog makkelijker wordt om door te stromen naar een mbo-vervolgopleiding die hen voorbereidt op een carrière in de maritieme-techsector.

Vmbo profiel Maritiem en Techniek Gilde Vakcollege Techniek start in het schooljaar 2020-2021 met de vmbo-opleiding PIE-Maritiem en Techniek. De vmbo-school doet dit in samenwerking met STC Group uit Rotterdam. In de reguliere technieklessen van klas 1 en 2 worden maritieme leeropdrachten verwerkt, zodat leerlingen al vroeg in hun middelbareschooltijd kunnen kennismaken met het maritieme vakgebied. In de overgang naar klas 3 kiezen de vmbo-leerlingen een studierichting. Wanneer het maritieme vakgebied aanspreekt, hebben zij de optie om de reguliere PIE-opleiding te kiezen waarin keuzedelen vanuit het vmbo-profiel Maritiem en Techniek aangeboden worden. Gilde Vakcollege Techniek ontwikkelt deze keuzedelen in samenwerking met het STC. Leerlingen die deze route bewandelen behalen een vmbo-diploma PIE met een plusdocument Maritiem en Techniek.

Mbo-opleidingen Om de doorstroom naar het mbo te realiseren, heeft Gilde Vakcollege Techniek de samenwerking met ROC Da Vinci College gezocht. Er starten bbl-opleidingen Scheepsmetaalbewerker/Scheepsbouwer in het schooljaar 2020-2021, deze vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van het Da Vinci College. Het betreft een leer-werkroute op niveau 2 of 3, waarnaar Gilde-leerlingen probleemloos kunnen doorstromen. Zij werken in deze opleiding vier dagen per week bij een regionaal bedrijf en krijgen één dag per week lessen op de locatie van Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Leerlingen van buiten deze school en leerlingen die een bol-opleiding willen volgen, hebben de mogelijkheid om diverse specialistische mbo-opleidingen te volgen bij Da Vinci College in Dordrecht en bij het STC in Rotterdam.

Bijeenkomst op 17 oktober 2019 voor bedrijven over regionaal maritiem onderwijs  Na een eerdere succesvolle maritieme bijeenkomst in 2018 zal er dit najaar een tweede bijeenkomst voor bedrijven en belanghebbenden met betrekking tot scholing voor de maritieme techsector georganiseerd worden. Tijdens deze informatieve bijeenkomst worden ondernemers op de hoogte gebracht van het maritieme scholingsaanbod en zal het belang van een goede samenwerking en afstemming tussen onderwijs, overheden en bedrijven in de regio aan bod komen. De heer Kommer Damen is gastspreker tijdens de bijeenkomst ‘regionaal maritiem onderwijs’, die plaatsvindt op donderdag 17 oktober om 15.30 uur bij Damen Shipyards Hardinxveld, Rivierdijk 544 te Hardinxveld-Giessendam.

Kom aan boord!

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform? Neem contact op:
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl