Informatiebijeenkomst maritiem onderwijs in regio Hardinxveld goed bezocht

Gepubliceerd op

Ruim 80 vertegenwoordigers uit het maritieme bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs kwamen op donderdag 17 oktober jl. samen bij Damen Shipyards Hardinxveld tijdens een informatiebijeenkomst over maritiem technisch onderwijs voor jongeren en werknemers van bedrijven in de regio. Goede scholing gericht op de maritieme sector is in het gebied tussen Hardinxveld-Giessendam, Werkendam, Gorinchem en omstreken hard nodig. Bedrijven zoeken bekwaam personeel en hebben zowel werk- als opleidingsplaatsen vacant. Ingegeven door deze prangende vraag uit het werkveld, startten de onderwijsinstellingen Gilde Vakcollege Techniek, STC Group en ROC Da Vinci, onder aanmoediging van Wethouder Jan Nederveen van Hardinxveld-Giessendam, recent een samenwerking. Astrid Kee, lid College van Bestuur  van STC Group, presenteerde namens de drie scholen de mogelijkheden voor zowel regulier maritiem onderwijs als maatwerk-scholing.

Middelbaar onderwijs
Aan de hand van stellingen werd de opinie van het publiek op een aantal thema’s gepeild. Voor de stelling ‘het vmbo is het voorportaal van de maritieme techniek’ gingen vele groene briefjes de lucht in. Astrid Kee beaamt deze mening. Zij vertelt: “Hoe eerder studenten kennismaken met de maritieme sector, hoe beter de beeldvorming en hoe groter de instroom. Voor het bedrijfsleven, de vmbo-scholen, en zelfs de basisscholen, ligt er een schone taak om de kinderen van nu alvast warm te laten lopen voor de scheepsindustrie.”

Gilde Vakcollege Techniek en STC Group bieden vanaf schooljaar 2020-2021  de uitstroomrichting Maritiem & Techniek aan. De verwachting is dat de jongeren die een diploma behalen in deze uitstroomrichting ook in hun keuze voor een vervolgopleiding de maritieme kant zullen kiezen.

Beroepsonderwijs
Een goede doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo is een belangrike voorwaarde voor een soepele instroom van onder andere bbl-studenten scheepsbouw of scheepsmetaalbewerking. Bedrijven hebben echter niet voldoende aan de aanwas vanuit middelbare scholen. Ook zij-instromers zijn een belangrijke doelgroep, vertelden meerdere ondernemers. Met de grote diversiteit in achtergrond van deze doelgroep zijn zogenaamde hybride klassen, het combineren van opleidingsniveaus en studierichtingen binnen de lessen, onvermijdelijk. STC Group en Da Vinci College benadrukten dat ze hier samen met het bedrijfsleven een oplossing voor willen vinden. Daarnaast presenteerden de onderwijsinstellingen een keur aan los af te nemen business modules die vanuit het Maritiem Techplatform, platform voor innovatief vakmanschap, in maatwerkvorm worden aangeboden.

Ondernemers en onderwijs samen om tafel
Gastspreker Kommer Damen, succesvol scheepsbouwer en voorzitter van de directie van Damen Shipyards Group, deelde zijn visie op scholing en professionele ontwikkeling van werknemers. “De maritieme industrie heeft het onderwijs hard nodig, want deze branche kan alleen blijven bestaan met goed en kundig personeel. Wij hebben binnen onze ondernemingen een opleidingstaak voor onze werknemers. Daarnaast hebben we ook een rol als het gaat om het bieden van hulp richting het onderwijs”, aldus de heer Damen.

De drie scholen deden aan het einde van de middag een oproep aan de bezoekers om met hen mee te denken op concrete thema’s zoals een leven lang ontwikkelen, strategische samenwerking en doorlopende leerlijnen. Het animo en de bereidheid daartoe was groot, blijkens de hoeveelheid visitekaartjes die in de hoge hoed van dagvoorzitter Erik van Noordenne, directeur Bouw, infra-mensen Zuid-Holland Zuid, werden geworpen. Daarmee werd een eerste vervolgstap op de verder te ontwikkelen maritieme onderwijsroute direct gezet.

Kom aan boord!

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform? Neem contact op:
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl