Masterclass Our Oceans Challenge – terugblik

Gepubliceerd op

Our Oceans Challenge is een crowdsourcing initiatief van een aantal Nederlandse offshore en maritieme bedrijven. Tijdens de Masterclass op 23 februari gingen studenten en professionals in twee groepen aan de slag om bruikbare ideeën te verzamelen voor de vijf grote uitdagingen van duurzaam behoud en gebruik van onze oceanen.

De wereldoceanen bedekken 71% van onze planeet en vormen de bron voor al het leven op aarde. Volgens het VN-zeerechtverdrag (UNCLOS) is de zeebodem met haar minerale grondstoffen werelderfgoed. Door toenemende bevolkingsdruk langs de kust en industriële activiteiten onder en op het water strijden steeds meer belanghebbenden om het gebruik van de schaarse ruimte en kunnen ecosystemen in de oceanen niet voldoende herstellen. Our Oceans Challenge ziet kansen liggen in het balanceren van enerzijds bescherming van de oceanen en tegelijkertijd duurzaam en verantwoordelijk gebruik en exploitatie van de oceanen en haar natuurlijke bronnen. Zij roept de industrie op tot verantwoordelijkheid en tot baanbrekende ideeën om op deze manier te komen tot een versnelling van duurzame bedrijfsmodellen.

Overbevissing De uitdagingen werden geschetst door Luc Cuyvers, schrijver, onderzoeker en documentairemaker. Volgens hem is de nood hoog. Hij geeft aan dat bijvoorbeeld overbevissing een probleem is waar we al ruim 35 jaar tegenaan hikken. De wereldwijde overbevissing leidt tot conflicten en oorlogen over visgronden op plekken waar hele gemeenschappen leven van de visvangst. Luc Cuyvers geeft ook aan dat de oceanen en de visstand de kans moeten krijgen zich te herstellen, bijvoorbeeld met duurzame visvangst. Dat lukt volgens hem maar mondjesmaat.

Diepzee mijnbouw Luc Cuyvers geeft over diepzeemijnbouw aan dat het een enorm economisch potentieel heeft. Technologische vooruitgang heeft de diepzeebodem bereikbaar gemaakt. Daar zijn grote voorraden mineralen zoals koper, zink, kobalt en mangaan te vinden. De vraag is wie recht heeft om de zee te exploiteren. En hoe verantwoord gebeurt dat dan? Daarvoor is de International Seabed Authority (ISA) in het leven geroepen. Deze autoriteit reguleert onder andere de zogenaamde Mining Code en ziet toe op claims van landen. Luc Cuyvers geeft aan dat veel landen, waaronder Nederland, nog geen passende wetgeving hebben.

Schone energie en plastic soep Vervolgens sprak Luc Cuyvers over de noodzakelijke omschakeling van boren naar gas en olie naar thermische- en zonne-energie. Tot slot beschreef hij de enorme vervuiling van het oppervlaktewater van de oceanen met plastic, olie en ander afval en hoe de Plastic Soup Foundation en Ocean Clean Up daartegen vechten. Mattijs Bolk, een van de initiatiefnemers van Our Oceans Challenge en Innovation Engineer bij Heerema Marine Contractors, schetste vervolgens de doelstellingen van Our Oceans Challenge. De grootste uitdaging voor deze eeuw is de ontwikkeling van levensvatbare bedrijfsmodellen die daaraan tegemoetkomen. Via een open innovatieplatform worden de meest kansrijke ideeën klaargestoomd voor de markt onder professionele begeleiding en support van de aangesloten partners. De workshop-sessies vertaalden zich uiteindelijk in negen goede ideeën èn een dosis inspiratie voor ongeveer honderd deelnemers, de nieuwe generatie maritieme professionals. Deze masterclass was een coproductie van YoungShip Rotterdam, STC-Group en Our Ocean Challenge, om kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheidsinstellingen te bevorderen. De Masterclasses worden mede mogelijk gemaakt door het CIV Maritieme Techniek.

Contactpersoon: Maurice Jansen, STC-Group, masterclass@stc-r.nl

Kom aan boord!

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform? Neem contact op:
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl