Officiële start van het Maritiem TechPlatform

Gepubliceerd op

Innoveren in de maritieme sector in de regio met goed opgeleid personeel uit de regio, dat is het doel van het op 25 april jl. gelanceerde Maritiem TechPlatform. Bestuurders van STC Group en het DaVinci College bestendigden met hun handtekeningen de samenwerking tussen beide scholen bestendigt. Het Maritiem TechPlatform is de opvolger van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maritieme Techniek (CIV MT).

CIV MT heeft sinds 2013 een belangrijke rol gespeeld in het vergroten van de innovatiekracht van de maritieme sector en de groei van het aantal goed opgeleide vakmensen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden. Daarom gaat de organisatie door naar een volgende, duurzame, fase met de naam Maritiem TechPlatform. De keuze voor een platform is representatief voor de betrokkenheid van de onderwijsinstellingen en de deelnemende organisaties uit het maritieme bedrijfsleven weer. Partijen weten elkaar te vinden binnen het Maritiem TechPlatform.

Samenwerking in de Maritieme sector Het CIV Maritieme Techniek werd opgericht op initiatief van het Da Vinci College, STC Group, brancheorganisaties HISWA, Vereniging van Waterbouwers, IRO en NMT, de bedrijven Keppel Verolme, Krohne, Wärtsilä, IHC Merwede en Damen en de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden. Er was en is nog steeds behoefte om vraag en aanbod van bedrijfsleven en onderwijs in de regio’s optimaal op elkaar af te stemmen. Daarnaast vraagt het bedrijfsleven ondersteuning bij innovatie en onderzoek. En andersom hebben de scholen behoefte aan actuele kennis uit de sector en aan innovatieve technologie. Zo snijdt het mes aan twee kanten en krijgen leerlingen de kans hun talenten te ontwikkelen in realistische innovatie- en onderzoeksvraagstukken. Samenwerken is een win-win-situatie, die ervoor zorgt dat het onderwijs uitdagend blijft en dat studenten het vakmanschap ontwikkelen dat nodig is in de sector waar ze gaan werken.

Kom aan boord!

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform? Neem contact op:
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl