Governance

Het CIV Maritieme Techniek is een publiek private samenwerking met een gedeelde financiële, inhoudelijke en operationele verantwoordelijkheid van bedrijven, overheid en onderwijs. Er is een stuurgroep en een Raad van Advies. Ieder project wordt begeleid en gemonitord door een werkgroep op inhoud en kwaliteit. STC Group is penvoerder en draagt zorg voor rapportages en financiële afwikkeling. STC Group en het Da Vinci College leveren beide een programmamanager.

We hebben gekozen voor een organisatiestructuur rond strategische en inhoudelijk programmatische samenwerking, waarbij we gebruik maken van de juridische entiteit en de fysieke inrichting van de primaire partners. Gezamenlijk sturen wij op de inhoud, ieder vanuit een eigen belang en rol met parallelle belangen bij het tot een succes brengen van het CIV. De uitgangspunten zijn bestuurbaarheid, beheersbaarheid en transparantie.

Organogram

De stuurgroep

De stuurgroep zet de lijnen uit en bewaakt het overall proces. Zij bepaalt welke projecten worden aangegaan en welke expertise, machinerie en middelen daarbij nodig zijn. De stuurgroep wordt inhoudelijk gevoed door de Adviesraad en het procesmanagement.

 

De Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, brancheverenigingen en koepels, kennisinstituten en de gemeenten. Zij brengen de wensen en expertise in vanuit hun eigen achterban en de ontwikkelingen in de Maritieme Techniek. Ze adviseren over de projecten en monitoren de voortgang. De leden hebben een ambassadeursfunctie richting bedrijven, overheid en onderwijs in de regio.

 

Marnix Krikke (voorzitter) NMT
Rolf Maliepaard De Waal BV
Marco de Lange Gemeente Dordrecht
Karin Struijk Gemeente Werkendam
Gert-Jan van Noordt Heerema
Peter Wemmers IHC
André Boer Krohne Altometer
Wouter van Reenen Mampaey
Annete Opstal NMT
Arold de Vries Damen Shipyards Group
Arjen Dekker Scheepswerf Slob
Lea van Vlier Ver. v. Waterbouwers
Marike Dijksterhuis Gemeente Rotterdam
Ada Jansen Deltametaal

Projectteam

Het projectteam bestaat uit projectmanagers van STC Group en het Da Vinci College en is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de projecten. Het team brengt verslag uit aan de stuurgroep.

Leden

Ronald Schörk, projectmanager, STC Group

Els Oprel, projectmanager, Da Vinci College

Roeland Jansen, projectmanager, STC Group

Daan Wortel, innovatiemanager, Da Vinci College

Leonie van der Kuij, projectmanager STC Group

Jolande Muntinga,  projectmanager STC Group

 

Verantwoording naar de investeringspartners

Het Platform Bèta techniek, A+O Metalektro, de gemeente Dordrecht en de gemeente Rotterdam zijn direct betalende mede-investeerders. De gemeenten hebben zitting in de Raad van Advies. Daarnaast is er een groeiend aantal bedrijven dat investeert in het CIV Maritieme Techniek, zowel in ‘cash’ (cofinanciering) als in ‘kind’ (stages, advies en praktijkopdrachten). Het CIV Maritieme Techniek legt naar alle partners inhoudelijk verantwoording af.

Nieuws

Kom aan boord!


Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform?

Neem contact op:
Audrey Rost – Ernst, STC Group:
A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Marieke van Halm, Da Vinci College:
mvanhalm@davinci.nl