Innovatieve Skills Lab Maritime

Gepubliceerd op

Aandacht voor nieuwe, zogenoemde ‘21e eeuwse vaardigheden’ is nodig om jongeren goed voor te bereiden op de toekomst. Het in ontwikkeling zijnde Skills Lab Maritime (voorheen Innowerf) bij STC Group doet precies dat. De innovatieve werfomgeving omvat de hele ‘ship life cycle’, van ontwerp en bouwen tot aanpassen en onderhoud.

De scheepswerf van de toekomst is flexibel, duurzaam, efficiënt en innovatief. Dat is nodig om de positie van de maritieme (maak)sector in een steeds complexere en volatiele wereldmarkt te behouden en te verstevigen. Dat vraagt medewerkers met zogenaamde ‘21st century skills’. Hooggekwalificeerde vakmensen die verschillende disciplines kunnen combineren en over het schuttinkje van hun eigen vakgebied kunnen kijken. Vaklieden die kunnen en willen meedenken en niet bang zijn om te experimenteren.

Om zulk soort vakmensen op te leiden is uitdagend en praktijkgericht onderwijs nodig. Met het Skills Lab Maritime levert het CIV Maritieme Techniek daar een belangrijke bijdrage aan.

‘Skillslab’

De omgeving wordt ingericht als een ‘skillslab’. Een oefen- en leeromgeving waar deelnemers in een veilige omgeving ervaring op kunnen doen. Waar kan worden geëxperimenteerd, waar fouten maken mogelijk is en waar proefondervindelijk kan worden aangetoond waarom een bepaalde oplossing beter is dan andere.

De werkvloer

Het Skills Lab Maritime wordt gebouwd bij STC Group aan de Lloydstraat en omvat de hele ‘ship life cycle’ van ontwerp en bouwen tot aanpassen en onderhoud.

Nadat studenten met het innovatieve NX-ontwerpprogramma een ontwerp hebben gemaakt wordt dat op de werkvloer met bijvoorbeeld een 3-D printer, een lasersnijder, las- en andere apparaten ook echt direct gemaakt en getest. Dat kan klassikaal, zelfstandig of in projectgroepjes met leerlingen van andere opleidingen.

Op de werkvloer staat ook een portaalkraan, zodat hijstechnieken getraind kunnen worden. Zoals het verplaatsen of kantelen van een sectie aan de hand van een zelf opgesteld hijsplan met alle bijbehorende veiligheidsvoorschriften.

Er komt een waterbak om inzicht te trainen in de stabiliteit van een schip. Maar ook om dokken te simuleren en om te leren wat weerstand en voortstuwing in de praktijk betekenen.

Studenten krijgen les in de principes van ‘Niet Destructief Onderzoek’. Hoe kan je testen zonder nodeloos kostbare materialen te gebruiken. Naast de theorie is er de praktijk. Denk hierbij aan: Penetrant, Magnetisch en Ultrasoon onderzoek.

Of het oefenen met dempingsmiddelen. Dat doen we bijvoorbeeld met een bak met een geluids- of trillingsbron erin, waar verschillende materialen, of samenstellingen van materialen, getest worden op dempende eigenschappen.

Door de grote hoeveelheid aan mogelijkheden kan de Innowerf gebruikt worden door alle maritiem-technische opleidingen van STC Group, het Da Vinci College en de Rotterdam Mainport University. Daarnaast is het de plek voor het bedrijfsleven om ontwikkelvragen, praktijkopdrachten en experimenten uit te voeren in samenwerking met de scholen en andere bedrijven.

Project titel: Skills Lab Maritime (De innovatieve Scheepswerf)

Datum start en einde: 2017-2018

Programmalijn: 1, 2 en 3

Plaats Ship life cycle: Hele ship life cycle

Projectleider: Ronald Schörk

Contact: Ronald Schörk, schork@maritiemtechplatform.nl / Nicole van Spronsen, spronsen@stc-r.nl

Projectpartners: STC-Group, Da Vinci College

Vergelijkbare projecten: Simulatie productieproces

Kom aan boord!

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform? Neem contact op:
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl