Productieproces testen voor de maritieme industrie

Gepubliceerd op

Las- en CNC-simulatoren in de Duurzaamheidsfabriek

In dit project van het CIV Maritieme Techniek is de Duurzaamheidsfabriek uitgerust met een CNC-simulator en lassimulatoren om een volledig Smart Industry productieproces te kunnen testen en optimaliseren ten behoeve van het maritieme bedrijfsleven. Faalkosten en materiaalkosten worden zo met 70% gereduceerd, terwijl er meer leerlingen en medewerkers uit het bedrijfsleven tegelijkertijd getraind kunnen worden met praktijkgericht en prikkelend onderwijs.

Productieprocessen worden, als gevolg van de Smart Industry revolutie, steeds complexer, met geïntegreerde ICT, technieken en installaties. Het bedrijfsleven vraagt dus om medewerkers met een brede blik, met het vermogen om cross-overs te realiseren en verbanden tussen de verschillende vakgebieden te begrijpen. Het Da Vinci College verzorgt haar techniekonderwijs dan ook niet meer traditioneel binnen één vakgebied, maar voert dat uit vanuit themapleinen, waar verschillende disciplines en opleidingen samenkomen.

Dit project voegt een nieuw themaplein toe. Met de CNC-simulator (draaien en frezen), de lassimulator voor handmatig lassen en de robotlassimulator kan een volledig productieproces getest en geoptimaliseerd worden voor het maritieme bedrijfsleven. MBO-studenten techniek worden met de simulatoren getraind om te werken in de nieuwste complexe productieomgevingen. Het werken met simulatoren is veilig, duurzaam en efficiënt, omdat faal- en materiaalkosten met zo’n 70 % afnemen. Studenten kunnen meer trainen en ook met meer tegelijk. 

Doelstellingen:

  • Realisatie van een simulatie productielijn binnen een Smart Industry fabrieksomgeving.
  • Integratie van voorbeeld productielijnen uit het regionale maritieme bedrijfsleven verweven in het curriculum.
  • Ontwikkeling van lesbrieven, opdrachten, cases en lesmateriaal.

Andere themapleinen in de Duurzaamheidsfabriek zijn: het meet- en regelplein en smart technology plein, het besturingsplein, het aandrijfplein, het constructieplein en het energie (transitie)plein.

Project titel: Simulatie productieproces maritieme techniek

Datum start en einde: Maart 2015 –december 2016

Programmalijn: 1, 2 en 3

Plaats Ship life cycle: Conceptverwerving, ontwerp, bouwfase

Ontwikkelvraag/praktijkopdracht:  In een simulatieomgeving worden technieken beoefend waardoor faalkosten worden gereduceerd, snelheid in het leerproces wordt bevorderd en voorgesorteerd wordt op de echte praktijk

Projectleider: Rik Griffioen

Contact: Ronald Schörk, schork@maritiemtechplatform.nl / Els Oprel, eoprel@maritiemtechplatform.nl

Projectpartners: Valkwelding, Da Vinci College en de STC-Group

Kom aan boord!

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform? Neem contact op:
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl