Summerschool for Powergirls

Gepubliceerd op

In het project ‘Summerschool’ maken meiden uit groep 7/8 op een speelse manier kennis met de Maritieme Techniek om zo een betere keuze te kunnen maken voor hun vervolgopleiding en latere beroep. De Summerschool wordt uitgevoerd door STC Group (het STC vmbo college) en het Da Vinci College samen met Stichting Muzu en Lexlab.

Vacatures voor technische beroepen zijn in Nederland lastig te vervullen omdat niet genoeg leerlingen kiezen voor een technische opleiding. Dat is al jarenlang een punt van zorg. Een van de doelstellingen van het CIV Maritieme Techniek is dan ook het aantrekkelijker maken van het onderwijs in de maritieme techniek. Dat werkt. Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren flink gestegen. Alleen het aandeel meiden blijft te laag. Om daar verandering in te brengen draaiden het STC vmbo college en het Da Vinci College in de zomer van 2017 het project ‘Summerschool’.

Meiden uit groep 7/8 worden tijdens deze Summerschool-weken op een speelse en prikkelende manier ondergedompeld in de wereld van de maritieme techniek. Ze verblijven een week op een van de opleidingsschepen van STC Group waar ze ook vijf nachten slapen. In die periode bezoeken ze onder andere een scheepswerf, de Offshore Experience van het Maritiem Museum, ze varen met de boot naar de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en maken een tocht door de haven van Rotterdam.

Doelstellingen:

  • Stimuleren van de studiekeuze van meisjes/jonge vrouwen voor de sector techniek & maritieme technologie.
  • Kennismaken met de (maritiem) technische opleidingen en de mogelijkheden daarin.
  • Intrinsiek motiveren van leerlingen door lesstof over het vakmanschap in de techniek in een andere setting aan te bieden.
  • Het uitwisselen van best practices en plan van aanpak met geïnteresseerde partijen uit andere sectoren die behoefte hebben aan instroom van meisjes/jonge vrouwen.

De Summerschool werd in de zomervakantie van 2017 al vijf keer een week aangeboden. Vier keer voor een groep van maximaal 13 meiden uit Rotterdam en één keer voor een groep meiden uit Dordrecht. Deelname is kosteloos en aan het eind krijgen zij een Certificaat van Deelname.

Werving en selectie

Er wordt veel aandacht besteed aan de werving en selectie van de meiden. Het STC vmbo college en het Da Vinci College nemen contact op met basisscholen in de buurt en selecteren in overleg met de leerkrachten bijvoorbeeld op aanleg of interesse in techniek en de maritieme sector.

 

 

Project titel: Summerschool

Datum start en einde: februari 2017 – September 2017

Programmalijn: 1 en 2

Projectleider: Jolande Muntinga

Contact: Jolande Muntinga, muntinga@maritiemtechplatform.nl / Els Oprel, eoprel@maritiemtechplatform.nl

Projectpartners: Stichting Muzu, Lexlab, STC-Group, Da Vinci College

Kom aan boord!

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform? Neem contact op:
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl