Innovatieve ontwerpomgeving

Gepubliceerd op

Schepen ontwerpen met de nieuwste apparatuur en software

In het project ‘Innovatieve ontwerpomgeving’ is een volledig nieuw ingericht leslokaal gerealiseerd met de allernieuwste software voor het ontwerpen van schepen en scheepsbouw gerelateerde installaties. Op 30 nieuwe pc’s kunnen leerlingen nu onder andere ervaring opdoen met het ‘state of the art’ softwarepakket NX van Siemens. Het lokaal is een onderdeel van het CIV Maritieme Techniek en mede mogelijk gemaakt door Siemens Nederland en Scheepswerf Slob.

Vanaf afgelopen november krijgen leerlingen van STC Group die een opleiding volgen in de maritieme techniek, ontwerplessen in ‘de innovatieve ontwerpomgeving’. Een compleet opnieuw ingericht lokaal, met 30 computers, ‘state of the art’ randapparatuur en de allernieuwste softwarepakketten, zoals het ontwerpprogramma NX van Siemens.

Schepen zijn steeds meer een soort drijvende ‘hightech fabrieken’. Met geïntegreerde systemen en onderdelen, zowel mechanisch, hydraulisch als elektronisch (ICT). Daarmee is ook het ontwerp-, engineering- en productieproces heel veel complexer geworden. Schepen moeten ook duurzamer gebouwd worden, dat betekent dat je in de ontwerpfase al na moet denken over de hele ‘ship life cycle’: de productiekosten, het onderhoud en het hergebruik van materialen na sloop.

Om deze technische uitdagingen (voor nu en in de toekomst) het hoofd te kunnen bieden, zijn geïntegreerde engineeringplatforms nodig zoals NX van Siemens. NX is in staat om digitaal in 3D het gehele schip geïntegreerd te ontwerpen (mechanisch, elektronisch, hydraulisch etc.) en ook digitaal te testen (is het sterk genoeg, kan ik het produceren etc.). Wanneer de ontwerp- en testfase is afgerond kan met NX de aansturing van de productie ter hand worden genomen bijvoorbeeld met 2D/3D tekeningen of digitale aansturing van Robots en 3D printers.

De innovatieve ontwerpomgeving met randapparatuur en softwarepakketten maakt de lesstof niet alleen leuk, maar prikkelt de leerlingen ook tot nadenken en experimenteren. Daarnaast zorgt de nauwe betrokkenheid van Siemens Nederland en Scheepswerf Slob, dat zelf ook met NX werkt, dat het onderwijs direct aansluit op de praktijk. De ontwerpvragen en situaties die je op een werf als Slob tegenkomt worden onderzocht en geoefend in de les.

De innovatieve ontwerpomgeving gaat ook deel uitmaken van een nieuw project dat in 2017 wordt gestart: de ‘Innowerf’, de werf van de toekomst.

Project titel: Innovatieve ontwerpomgeving

Datum start en einde: maart 2015 – december 2016

Programmalijn: 1, 2

Plaats Ship life cycle: Conceptverwerving en ontwerp

Projectleider: Nicole van Spronsen

Contact: Ronald Schörk, schork@maritiemtechplatform.nl / Nicole van Spronsen, spronsen@stc-r.nl

Projectpartners: Siemens Nederland, Slob Scheepswerf, STC Group

Vergelijkbare projecten: Hoogspanningspracticum, Simuleren Productieproces

Kom aan boord!

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform? Neem contact op:
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl