Hoogspanningspracticum

Gepubliceerd op

De afmetingen en complexiteit van zeeschepen nemen toe. Ook technische installaties aan boord zijn steeds geavanceerder. Schepen zijn bijvoorbeeld steeds vaker voorzien van hoogspanningssystemen. Dit heeft ook gevolgen voor de STCW-eisen die aan zeevarenden worden gesteld. Om hun vaarbevoegdheid te krijgen of behouden zijn zeevarenden vanaf 1 januari 2017 verplicht om een cursus werken met hoogspanning te volgen.

In samenwerking met STC Group bouwde het CIV Maritieme Techniek een nieuw hoogspanningspracticum, dat voldoet aan alle (inter)nationale wetgeving. Het practicum is in 2015 in gebruik genomen.

Moderne schepen maken steeds vaker gebruik van andere voortstuwingssystemen dan de conventionele opstelling met een motor, schroefas en schroef. Bijvoorbeeld vanwege efficiëntie, ruimtebesparing of de toepassing van Dynamic Positioning systemen, wordt ervoor gekozen om een dieselelektrische voortstuwing toe te passen. Hierbij worden steeds zwaardere installaties gebruikt, met voltages die vallen in het hoogspanning bereik. Vanwege de specifieke eigenschappen en hoge risico’s die werken met en aan een dergelijke installatie met zich meebrengt is er door de Internationale Maritieme Organisatie gesteld dat alle zeevarenden met een vaarbevoegdheid als werktuigkundige hier een doelgerichte opleiding voor moeten krijgen.

Deze regels zijn opgenomen in het STCW-verdrag (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Na een overgangsperiode van drie jaar moeten per 1 januari 2017 alle scheepsofficieren op koopvaardijschepen aan de nieuwe eisen voldoen.

Hoogspanningspracticum

Dat is de reden waarom het CIV Maritieme Techniek samen met STC Group in 2014 een volledig nieuw hoogspanningspracticum heeft ontwikkeld, waar alle benodigde kennis kan worden geleerd en uitgeprobeerd in de praktijk.

Het STC had al een machinekamersimulator met hoogspanningssystemen, waar studenten en cursisten konden leren om bijvoorbeeld motoren en transformatoren veilig in- en af te schakelen. In het nieuwe hoogspanningspracticum kunnen ze nu ook leren hoe dat in zijn werk gaat met moderne hoogspanningsschakelkasten. Ze kunnen oefenen met verschillende soorten schakelautomaten en ze kunnen leren hoe, met behulp van computers, beveiligingen worden ingesteld. Er wordt geoefend met het aarden van apparatuur, het dragen van beschermende kleding in diverse gevarenklassen en met het meten van isolatieweerstand.

De kern van het nieuwe practicum wordt gevormd door een authentieke hoogspanningsschakelbord zoals dat op schepen wordt toegepast met alle circuitbreakers en regelaars.

Voor het hoogspanningspracticum heeft STC Group / CIV Maritieme Techniek nauw samengewerkt met onder andere Schneider Electric en Weseman transformatoren. Bakker Sliedrecht heeft zorg gedragen voor de installatie. Voor schema’s heeft onder andere IHC gezorgd.

Opleiding

Alle leerlingen die een opleiding maritieme techniek volgen op MBO- en HBO-niveau krijgen les in het hoogspanningspracticum. Daarnaast verzorgt de STC Group vijfdaagse cursussen voor professionals die al een vaarbevoegdheid hebben. De praktijkruimte voldoet aan de standaarden volgens de STCW 2010, High Voltage.

 

Project titel: Hoogspanningspracticum voor de scheepvaart

Datum start en einde: Start 2013, einde 1 april 2015

Programmalijn: 1, 2

Plaats Ship life cycle: Gedurende het gebruik

Projectleider: Leonie van der Kuij

Contact: Leonie van der Kuij, kuij@maritiemtechplatform.nl

Projectpartners: Schneider Electric, Wesemann transformatoren, Bakker Sliedrecht, IHC, STC Group