Eurosleper 660 bouwen in de Duurzaamheids­fabriek

Gepubliceerd op

Lassen van schepen en inbouwen van (innovatieve) deelsystemen

De Duurzaamheidsfabriek is de plek waar het Da Vinci College haar technieklessen geeft. Leerlingen kunnen hier naar hartenlust experimenteren en oefenen op praktijksituaties. Een van de projecten is het bouwen van een Eurosleper 660 om uiteindelijk te kijken wat er komt kijken bij het bouwproces. Maritieme Technologie krijgt zo een volwaardige plek in het onderwijs.

De Duurzaamheidsfabriek richt zich vooral op de toeleverende industrie voor de maritieme sector. Vanuit de visie dat schepen eigenlijk ‘drijvende high-tech fabrieken’ zijn en dat er schoon en duurzaam geproduceerd moet worden.  De fabriek legt daarbij de focus op 2 thema’s in de lessen en in de ontwikkelvragen en praktijkopdrachten van het bedrijfsleven:

  • Schoon:
    alternatieve brandstoffen, brandstofbesparing, reductie emissies en geluid
  • Slim:
    veiliger schepen en platforms, reductie van bemanning en onderhoudskosten

In het project onderzoeken leerlingen, docenten met ondersteuning van bedrijven de mogelijkheden om de rendementen van verschillende innovatieve deelsystemen zoals voorstuwing- en energiesystemen te verbeteren. Het blijft niet bij één Eurosleper. In de volgende schooljaren wordt telkens een Eurosleper gebouwd. Alles wat er geleerd wordt over het koppelen en automatiseren van de deelsystemen, wordt gebruikt bij het bouwen van het volgende schip. Zo ontwikkelt het Da Vinci College kennis die de komende jaren terecht komt bij de bedrijven in de regio. Naast (innovatieve) deelsystemen wordt ook gekeken op welke manier een lasrobot handig ingezet kan worden. Scheepswerf Slob levert de kennis voor het project.

Het project moet de volgende resultaten opleveren:

  • Het met behulp van in eerste instantie lassimulatoren[linke naar projectpagina] en daarna de lasrobot lassen van het snijpakket van de Eurosleper 660.
  • Het inbouwen van innovatieve deelsystemen (voortstuwing en energie) in sleper.
  • Het samenwerken van verschillende opleidingen in cross-overs op de deelsystemen.
  • De resultaten worden verwerkt in de opleidingen en ter beschikking gesteld van de bedrijven.

Project titel: Eurosleper 660 bouwen in de Duurzaamheidsfabriek

Datum start en einde: 2016-2018, daarna doorlopend in onderwijslijn 1,2,3

Programmalijn: Bouw en ontwerp van betere deelsystemen

Plaats Ship life cycle: Scheepswerf Slob en De Waal

Ontwikkelvraag / praktijkopdracht: Kennis cascobouw (van ontwerp naar bouw) en de Waal voor de hulpsystemen?

Projectleider: Daan Wortel

Contact: Daan Wortel, dwortel@maritiemtechplatform.nl

Projectpartners: Scheepswerf Slob, De Waal, DAMEN, STC Group en Da Vinci College

Kom aan boord!

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook samenwerken met Maritiem TechPlatform? Neem contact op:
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl